ТЕОРІЯ ГРОШЕЙ, ФІНАНСІВ ТА КРЕДИТУ


Оксана ДЕСЯТНЮК
Парадигматичні основи оцінювання податкових ризиків держави

Володимир МАРТИНЮК
Походження та роль мита у фінансовій системі держави

Віктор СИДОРЕНКО
Кредит: сутність, функції та форми прояву

Наталія АТАМАСЬ
Інноваційно-еволюційний та макрофінансовий аспект циклічного розвитку суспільства


ФІНАНСОВА ПОЛІТИКА


Зоряна ЛУЦИШИН, Олександр ДИКАРЄВ
Фінансові стратегії на світовому енергетичному ринку

Лілія НОВОСАД, Наталія БЕНЧ
Напрямки реструктуризації податкової системи України

Марія РІППА
Пенсійна реформа в Україні: стан та перспективи

Роман КОРНИЛЮК
Банківська система України під впливом іноземних фінансових інститутів: геополітичний контекст


ФІНАНСОВИЙ МЕХАНІЗМ ТА УПРАВЛІННЯ ФІНАНСАМИ


Сергій КУЛЬПІНСЬКИЙ
Регулювання ліквідності фінансового ринку в контексті згладжування бізнес-циклу

Тетяна ЖЕЛЮК
Фінансове забезпечення соціального вектора розвитку національної економіки

Володимир ГОРИН
Концептуальні засади фінансового забезпечення соціальних гарантій

Наталія ВОВНА
Теоретичні підходи до трактування сутності фінансового адміністрування та фінансового менеджменту державних установ і організацій

Ігор ЯРЕМЧУК
Фінансове забезпечення підготовки державних службовців в Україні

Олена ІВАШКО
Проблеми оцінки ризиків при запровадженні спеціальних режимів інвестиційної діяльності

Альона ІЛЬЧУК
Регіональні аспекти інноваційної діяльності промислових підприємств


РИНОК ФІНАНСОВИХ ПОСЛУГ


Вікторія ДЕРГАЧОВА
Ринок цінних паперів: роль у забезпеченні конкурентоспроможності національної економіки в умовах світової кризи

Богдан ПЕТРУЩАК
Вплив екзогенних чинників на розвиток українського фондового ринку

Ольга МЕТЛУШКО
Застосування андеррайтингу у банківській практиці

Тарас КУЧЕР
Визначення цільового рівня індексу ПФТС на основі мультиплікатора ”ціна/прибуток” з урахуванням показника ризику


ПОГЛЯД НА ПРОБЛЕМУ


Олександр ЛИСЕНКО
Роль міжнародної технічної допомоги європейських фондів у фінансуванні регіональних проектів розвитку в України


Наші автори

 

 
Назад
                                     Скачати весь журнал

 

.

© 2017 Журнал "Світ фінансів". Все права защищены.
Joomla! — свободное программное обеспечение, распространяемое по лицензии GNU/GPL.