БАНКІВСЬКА СИСТЕМА УКРАЇНИ В УМОВАХ ГЛОБАЛІЗАЦІЇ


Олександр ДЗЮБЛЮК, Любов ПРИЙДУН
Розвиток банківської системи в умовах інтеграції економіки України у світове господарство і лібералізації міжнародного руху капіталу

Ганна БАЛЯНТ
Регулювання діяльності іноземних банків в умовах глобалізації та лібералізації руху капіталу

Богдан АДАМИК
Монетарна політика Національного банку та її вплив на рівень інфляції в Україні

Олександр ПРУСЬКИЙ
Центральний банк як базовий інститут регулятивного впливу на валютний ринок країни

Тетяна СТУБАЙЛО
Іноземний капітал у банківській системі України

Тетяна СТЕЧИШИН
Роль банківських установ України в інвестиційній діяльності держави


АКТУАЛЬНІ ПИТАННЯ ТЕОРІЇ І ПРАКТИКИ БАНКІВСЬКОЇ ДІЯЛЬНОСТІ


Ігор ГУЦАЛ, Аліна ДАВЛЕТОВА

Економічна оцінка оптимальної величини капіталу банків

Жанна ДОВГАНЬ
Основи комплексного управління активами і пасивами банку

Ольга ОКОНСЬКА
Прогнозування банківської ліквідності та особливості застосування методів коригування

Галина СПЯК
Методичні аспекти бухгалтерського обліку операцій банків з цінними паперами

Андрій ТИМКІВ
Передумови та сутність ідентифікації банківських ризиків

Ігор КРАВЧУК
Аналіз ринкового ризику банківських вкладень в акції

Олена МАЛАХОВА
Напрями оптимізації роботи банків щодо управління кредитним ризиком

Тарас АНДРУШКІВ
Проблеми оцінки кридитоспроможності позичальників в управлінні кредитним ризиком банку

Богдан ЛУЦІВ, Олеся ПРИТУЛА
Bancassurance - як форма ефективної співпраці банків і страхових компаній

Ярослав ЧАЙКОВСЬКИЙ
Аналіз сучасного стану і перспективи розвитку банківського кредитування населення в Україні

Юлія БУГЕЛЬ
Напрямки удосконалення системи банківського кредитування позичальників

Зоряна СОРОКІВСЬКА
Актуальні питання цінової політики банку на ринку роздрібних банківських послуг

Богдана САС, Володимир ВІТЮК
Ринок іпотечного кредитування в Україні: проблеми та перспективи розвитку

Віктор ЮХИМЧУК
Напрями вдосконалення державної інвестиційної політики та роль банків у її реалізації


ПОГЛЯД НА ПРОБЛЕМУ


Богдан ІВАСІВ
Історія виникнення та перспективи розвитку електронних грошей

Наші автори

 
Назад
                                     Скачати весь журнал

 

.

© 2017 Журнал "Світ фінансів". Все права защищены.
Joomla! — свободное программное обеспечение, распространяемое по лицензии GNU/GPL.