БОРГОВА ПОЛІТИКА ДЕРЖАВИ


Олександр ШАРОВ
Україна: вибір стратегії управління державним боргом

Тетяна ВАХНЕНКО
Державний борг України: оптимізація структури та управління ризиками

Віктор КОЗЮК
Боргова політика в системі глобальних макрофінансових процесів

Володимир ВИСОЦЬКИЙ, Василь КАЛИТЧУК, Юрій ДРАЧУК, Тарас КОТОВИЧ
Управління ризиками державного боргу: від теоретичних концепцій до практичних кроків в Україні

Ольга КАРАПЕТЯН
Зовнішній борг у світовій валютно-фінансовій системі: ретроспектива розвитку та сучасні тенденції

Ольга КУКУРУДЗА
Прагматизм політики державних запозичень в Україні та завдання формування ефективної боргової стратегії держави

Концепція розвитку системи внутрішніх державних запозичень України на 2008-2011 роки


АКТУАЛЬНІ ПИТАННЯ ТЕОРІЇ І ПРАКТИКИ ФІНАНСІВ


Лариса ПРОДАНОВА
В пошуках моделі зростання і розвитку економіки

Тетяна ЖЕЛЮК
Конкурентоспроможність як ефективна форма функціонування національної економіки: підходи до оцінювання в системі глобальних координат

Петро МИКИТЮК
Проблеми фінансово-кредитного забезпечення інноваційно-інвестиційної діяльності в Україні

Вікторія БЕЗГУБЕНКО
Теоретична концептуалізація власності: еклектика та діалектика пізнання

Наталія КАРПИШИН, Марія КОМУНІЦЬКА
Класичні моделі фінансового забезпечення охорони здоров'я

Олександр ШАШКЕВИЧ
Вдосконалення планування видатків на оплату праці у вищих навчальних закладах державної форми власності


ПОДАТКИ І ПОДАТКОВА ПОЛІТИКА


Ірина СИДОР

Цінові аспекти податків на споживання: теоретична концептуалізація

Валентина САВКА
Законодавчі невизначенності спрощеної системи оподаткування

Юрій ЯРМОЛЕНКО, Василь ДОВГАЛЮК
Проблеми бюджетного відшкодування ПДВ в Україні: нормативні колізії та зловживання платників податків

Микола РОМАНЮК
Удосконалення механізмів нарахування та обліку податків у контексті реформування податкової системи України

Людмила РЕВУЦЬКА
Аналіз вітчизняної практики виявлення факторів та показників ризиків при проведенні виїзних перевірок платників податків

Тетяна КОЩУК
Податки як елементи фінансової інфраструктури соціально-ринкового державотворення


ТЕОРІЯ І ПРАКТИКА ФІНАНСІВ: ЗАРУБІЖНИЙ ДОСВІД


Ірина БІЛИК

Особливості структури та інфраструктури страхових ринків України та Польщі

Юрій КЛАПКІВ
Стратегічні альянси як прояв інтеграції страхової та банківської сфери: зарубіжний досвід та перспективи формування в Україні

Володимир ВАЛІГУРА
Теоретичні засади міждержавної податкової гармонізації та характеристики податкових систем країн Європейського Союзу в контексті євроінтеграції України


ПОГЛЯД НА ПРОБЛЕМУ


Олександр ДЛУГОПОЛЬСЬКИЙ

Державна політика у сфері національної безпеки і оборони: фінансові та інституціональні аспекти

Наші автори

 
Назад
                                     Скачати весь журнал

 

.

© 2017 Журнал "Світ фінансів". Все права защищены.
Joomla! — свободное программное обеспечение, распространяемое по лицензии GNU/GPL.