Слово головного редактора


АКТУАЛЬНІ ПИТАННЯ ТЕОРІЇ ФІНАНСІВ, ГРОШЕЙ І КРЕДИТУ


Наталія КРАВЧУК

Модифікація ринку фінансових послуг крізь призму фінансової консолідації: функціональна детермінованість та діалектика пізнання

Оксана ДЕСЯТНЮК
Дефініція ризику податкової системи

Олександр ПРУСЬКИЙ
Валютні операції: інтерпретація сутності, класифікація та тенденції розвитку

Володимир СВІРСЬКИЙ
Фінансовий потенціал: теоретико-концептуальні засади

Володимир ГОРИН
Сутність соціальної безпеки: фінансові та організаційно-правові аспекти


ФІНАНСОВА ПОЛІТИКА І ФІНАНСОВИЙ МЕХАНІЗМ


Наталія АТАМАСЬ

Монетарна і фіскальна політика в системі державного регулювання економіки

Михайло ІБРАГІМОВ
Шляхи удосконалення оподаткування власності в сучасних умовах розвитку місцевого самоврядування

Оксана АДАМИК
Прагматизм розрахунків органів Пенсійного фонду з одержувачами пенсій і допомог

Інна ШКОЛЬНИК
Особливості державного регулювання фінансового ринку в Україні

Віталій КИРИЛЕНКО
До питання про суть і функції фінансової політики держави


БЮДЖЕТ: ПРАГМАТИКА І ПРОБЛЕМАТИКА


Василь ДЕМ’ЯНИШИН
Складання проекту бюджету держави: прагматика, проблематика та шляхи удосконалення

Йосип БЕСКИД
Теоретичні засади бюджетної децентралізації: нормативна та позитивна теорія бюджетного федералізму

Мар’ян ТРІПАК
Прагматика планування першого кошику доходів місцевих бюджетів


ФІНАНСИ СУБ’ЄКТІВ ГОСПОДАРЮВАННЯ


Наталія ТКАЧЕНКО

Проблеми та перспективи розвитку професійних перестраховиків в Україні

Маркіян ЩИРБА
Принципи та етапи формування облікової політики підприємства

Наталія ПЕРЛОВСЬКА
Вдосконалення інформаційного забезпечення моніторингу грошових потоків підприємства

Зоряна ЛОБОДІНА
Реформування системи оплати медичних послуг закладів охорони здоров’я дітей: перспективи запровадження глобального бюджету


ТЕОРІЯ І ПРАКТИКА ФІНАНСІВ: ЗАРУБІЖНИЙ ДОСВІД


Ігор ТАРАНОВ
Європейський досвід оподаткування: податкові технології Латвійської республіки

Ірина БІЛИК
Залучення іноземного капіталу на страховий ринок: досвід зарубіжних країн та реалії України


НОБЕЛІВСЬКІ ЛАУРЕАТИ


Віталій ПИСЬМЕННИЙ
Нобелівська премія у галузі економіки в 2007 році дісталася американським ученим


НАУКОВЕ ЖИТТЯ


Ніна СВИСТУН

Формування єдиного наукового простору Європи

Володимир МАРТИНЮК
Проблеми моніторингу та забезпечення економічної безпеки держави Пам’яті вченого

Наші автори

Перелік публікацій за 2007 рік

 
Назад
                                     Скачати весь журнал

 

.

© 2017 Журнал "Світ фінансів". Все права защищены.
Joomla! — свободное программное обеспечение, распространяемое по лицензии GNU/GPL.