АКТУАЛЬНІ ПРОБЛЕМИ ЕКОНОМІКИ


Надія ШАМАНСЬКА

Зайнятість і ринок праці: теоретико-методологічні засади

Людмила КУЗНЄЦОВА
Теоретико-методологічні проблеми взаємодії страхових і банківських установ в Україні

Людмила АЛЕКСЕЄНКО
Вплив державного регулювання економіки на становлення інститутів ринку


БЮДЖЕТ І БЮДЖЕТНА ПОЛІТИКА


Василь ДЕМ’ЯНИШИН

Бюджетне фінансування та його особливості в сучасних умовах

Наталія ВОВНА
Наукова парадигма доходів місцевих бюджетів

Наталія КАРПИШИН
Сутність, джерела та форми фінансового забезпечення охорони здоров’я

Зоряна ЛОБОДІНА
Фінансові ресурси закладів охорони здоров’я дітей: реалії формування та перспективи зростання


ПОДАТКОВА ПОЛІТИКА


Костянтин ШВАБІЙ, Надія НОВИЦЬКА

Методика відбору платників податків для документальних перевірок

Андрій КІЗИМА
Ризики у податковому прогнозуванні та плануванні

Валентина ТРОПІНА
Перспективи запровадження єдиного соціального внеску в Україні


БАНКІВСЬКА СИСТЕМА


Жанна ДОВГАНЬ
Управління ризиками в банківських установах

Вікторія ШАТКОВСЬКА-ШМОРГАЙ
Проблеми вдосконалення банками внутрішньої системи ризик-менеджменту на основі рекомендацій Базельського комітету

Любов ВАРОДА
Шляхи вдосконалення механізму формування статутного капіталу банківських установ


ФІНАНСИ СУБ’ЄКТІВ ГОСПОДАРЮВАННЯ


Ігор ЗЯТКОВСЬКИЙ

Проблеми самофінансування суб’єкта підприємницької діяльності

Валентина БАЛІЦЬКА
Стан ліквідності суб’єктів господарювання України: параметри потребують покращення

Лада ШІРІНЯН
Рейтингова система і рейтинг-оцінка фінансової стійкості страхових компаній України

Світлана ГЕРАСИМОВА
Інвестиційна діяльність акціонерних товариств та пріоритетні напрями інвестування


ТЕОРІЯ І ПРАКТИКА ФІНАНСІВ: ЗАРУБІЖНИЙ ДОСВІД


Віктор КОЗЮК
Фіскальна політика країн Центрально-Східної Європи: проблеми функціональної та номінальної конвергенції

Тетяна НІЧОСОВА
Тенденції розвитку ринку корпоративних облігацій країн, що розвиваються

Інна ЮРІЙ
Пріоритет економіки знань в умовах глобалізації


ПОГЛЯД НА ПРОБЛЕМУ


Іван ПЛІШКО
Теоретичні основи й фіскальні аспекти спрощених режимів оподаткування

Наші автори

 
Назад
                                     Скачати весь журнал

 

.

© 2017 Журнал "Світ фінансів". Все права защищены.
Joomla! — свободное программное обеспечение, распространяемое по лицензии GNU/GPL.