Указ Президента

Вітальне слово Президента

Станіслав НІКОЛАЄНКО
Якість вищої освіти України – погляд у майбутнє


АКТУАЛЬНІ ПИТАННЯ ТЕОРІЇ І ПРАКТИКИ ФІНАНСІВ


Сергій ЮРІЙ
Міжнародні фінанси в умовах глобалізаційних процесів

Зоряна ЛУЦИШИН
Світові фінансові центри у глобальній фінансовій архітектурі

Зоя ВАСИЛЬЧЕНКО
Фінансова консолідація як сучасна тенденція розвитку банківського бізнесу

Тетяна КІЗИМА
Суспільний добробут та прагматика його оцінки в Україні 

Наталія КРАВЧУК
Фінансова система держави: теоретична концептуалізація та проблеми структурування


РИНОК ФІНАНСОВИХ ПОСЛУГ


Людмила АЛЕКСЕЄНКО, Людмила КУЗНЄЦОВА
Теоретичні та інституціональні засади функціонування ринку фінансового капіталу

Наталія ТКАЧУК
Оптимізація внутрішнього потенціалу банку щодо нарощення власного капіталу

Олег ЛУЦИШИН
Кредитні спілки на ринку фінансових послуг України: проблеми та пріоритети розвитку

Олександра ВАСИЛЬЧИШИН, Оксана ТУЛАЙ
Лізинг в Україні: минуле і перспективи

Валентина КОМАДОВСЬКА
Резерви у страхуванні життя


ПОДАТКИ І ФІСКАЛЬНА ПОЛІТИКА ДЕРЖАВИ


Андрій СКРИПНИК
Функція корисності, ймовірність аудиту та ступінь добровільності сплати податків

Ігор ТАРАНОВ, Володимир ВАЛІГУРА
Оцінка фіскальної ефективності ПДВ в Україні

Людмила РЕВУЦЬКА
Податковий контроль та податковий аудит: взаємозв’язок понять

Світлана САВЧУК
До питання про сутність бюджетного планування


ПОГЛЯД НА ПРОБЛЕМУ


Йосип БЕСКИД, Микола КАЛЕНСЬКИЙ
Формування доходів державного бюджету

Наші автори

 
Назад
                                     Скачати весь журнал

 

.

© 2017 Журнал "Світ фінансів". Все права защищены.
Joomla! — свободное программное обеспечение, распространяемое по лицензии GNU/GPL.