РЕДАКТОРИ ЖУРНАЛУ "СВІТ ФІНАНСІВ"


Головний редактор
Крисоватий Андрій Ігорович

доктор економічних наук, професор                                         


Заступник головного редактора
Ольга Павлівна КИРИЛЕНКО

доктор економічних наук, професор

Заступник головного редактора
Оксана Миронівна ДЕСЯТНЮК

доктор економічних наук, професор

Заступник головного редактора
Наталя Ярославівна КРАВЧУК

доктор економічних наук, доцент
Редакційна колегія журналу "Світ фінансів"

Адамов Величко, доктор економічних наук, доцент

Адамик Б. П., кандидат економічних наук, доцент

Алексеєнко Л. М., доктор економічних наук, професор

Андрущенко В. Л., доктор економічних наук, професор

Вноровскі Генрік, доктор габ., професор

Гончаренко В. В., доктор економічних наук, професор

Гуцал І. С., доктор економічних наук, професор

Дем’янишин В. Г., доктор економічних наук, професор

Дімітріос Ж. Маврідіс, доктор суспільних та економічних наук, професор

Дзюблюк О. В., доктор економічних наук, професор

Іващук О. Т., кандидат економічних наук, доцент

Квасовський О. Р., кандидат економічних наук, доцент

Кізима Т. О., доктор економічних наук, професор

Кнейслер О. В., доктор економічних наук, професор

Козюк В. В., доктор економічних наук, професор

Луців Б. Л., доктор економічних наук, професор

Лютий І. О., доктор економічних наук, професор

Мартинюк В. П., доктор економічних наук, професор

Федосов В.М., доктор економічних наук, професор

 

.

© 2017 Журнал "Світ фінансів". Все права защищены.
Joomla! — свободное программное обеспечение, распространяемое по лицензии GNU/GPL.