АКТУАЛЬНІ ПИТАННЯ ТЕОРІЇ І ПРАКТИКИ ФІНАНСІВ


Василь ДЕМ'ЯНИШИН, Анатолій МАЛЯРЧУК
Концептуальні засади місцевих бюджетів

Андрій ЛУЧКА
Казначейське обслуговування місцевих бюджетів: теоретичні основи та вітчизняна практика

Роман МАКУЦЬКИЙ
Структурно-функціональна модель діяльності основного управління Державного казначейства з обслуговування державного бюджету

Надія ЗЛЕПКО
Шляхи оптимізації ставок імпортного мита в період становлення національного митного тарифу

Василь КРАВЕЦЬ
Теоретико-концептуальні основи побудови ефективної моделі податкової системи

Мирислав АРТУС
Методологія економічного обгрунтування ціни в ринкових умовах господарювання

Валерій ДОМАНІЦЬКИЙ
Фінансовий механізм організації оборотних коштів

Олександр ДЛУГОПОЛЬСЬКИЙ
“Pro et contra” природного монополізму: концептуалізація зарубіжних підходів

Ігор ЖУРБА
Транскордонне співробітництво: концептуальні засади та проблеми державної фінансової підтримки


БАНКІВСЬКА ДІЯЛЬНІСТЬ І БАНКІВСЬКІ ПОСЛУГИ


Надія ЛИТВИН
Методичні аспекти управлінського обліку витрат в банківських установах

Анатолій ВОЖЖОВ, Наталя АБРАЛОВА
Природа трансформації акумульованих банком коштів на вимогу у довгострокові ресурси та їх кількісна оцінка

Ярослав ГРУДЗЕВИЧ, Ірина НУЖНА
Ризики у банківській сфері: теоретична концептуалізація та проблеми класифікації

Микола ФАСТОВЕЦЬ
Регулювання та оптимізація ризиковості кредитування суб’єктів малого бізнесу в Україні: макроекономічний аспект

Василь ТКАЧУК
Основні підходи до визначення сутності банківського маркетингу

Юрій СОХАЦЬКИЙ
Гібридні фінансові інструменти вітчизняного ринку банківських послуг: непотрібне ускладнення чи необхідність?


ПОГЛЯД НА ПРОБЛЕМУ


Мирослав ДИШКАНТ

До питання управління інтелектуальною власністю

Інна ЮРІЙ
Проблеми реалізації державної інноваційної політики

Наші автори

 

 
Назад
                                     Скачати весь журнал

 

.

© 2017 Журнал "Світ фінансів". Все права защищены.
Joomla! — свободное программное обеспечение, распространяемое по лицензии GNU/GPL.