Зоряна ЛУЦИШИН
Сучасні тендеції світового руху капіталу


ТЕОРЕТИЧНА КОНЦЕПТУАЛІЗАЦІЯ І НАУКОВА ПРОБЛЕМАТИКА ДЕРЖАВНИХ ФІНАНСІВ


Тетяна КІЗИМА

Бюрократія і державні фінанси функціональна детермінованість та феноменологія взаємодії

Наталія КРАВЧУК
Зовнішня заборгованність держави: емпіричні гіпотези та концептуальні підходи

Василь ДЕМ'ЯНИШИН
Бюджетне нормування: прагматизм і проблематика

Тетяна ЖЕЛЮК
Адміністративний аудит як інструмент оцінки ефективності використання бюджетних коштів для виконання загальнодержавних програм


ПОДАТКИ І ФІСКАЛЬНА ПОЛІТИКА


Олександр БРЕЧКО

Податкове регулювання: стабілізаційний та стимулюючий інструментарій економічних процесів

Тетяна КОЩУК
Теоретичні аспекти та прагматизм реалізації податкової політики держави


БАНКІВСЬКА СИСТЕМА І МОНЕТАРНА ПОЛІТИКА


Наталія ШУЛЬГА
Управління стратегічним портфелем банку та роль контролінгу в його сервісній підтримці

Гліб ЛАВІНСЬКИЙ, Галина СПЯК, Станіслав УСТЕНКО
Методика управління кредитними операціями банків: проблеми регулювання відсоткових ставок та оптимізація рівня кредитного ризику

Наталія ТКАЧУК
Сек'юритизація активів як засіб регулювання достатності капіталу банку

Катерина КІРЄЄВА
Формування мінімальних регулятивних вимог до капіталу вітчизняних банку

Олександр ПРУСЬКИЙ
Монетарні аспекти інтеграції України в Європейський валютний простір


КОРПОРАТИВНЕ УПРАВЛІННЯ ТЕОРІЯ МЕТОДОЛОГІЯ ЗАРУБІЖНИЙ ДОСВІД ТА ВІТЧИЗНЯНА ПРАКТИКА


Ігор ЗЯТКОВСЬКИЙ
Фінансова мотивація виникнення суспільно-економічних організацій

Микола РУПНЯК
Удосконалення формування власних ресурсів акціонерних товариств

Ольга ХАВТУР
Оптимізаційні моделі управління інвестиційними ризиками страхових компаній


ІНФРАСТРУКТУРА РИНКУ ФІНАНСОВИХ ПОСЛУГ


Василь САВИЧ
Інституціональні інвестори на іпотечному ринку: можливості та перспективи

Оксана МИКИТЮК
Бізнес-інкубатори в системі фінансової підтримки малого підприємництва


ПОГЛЯД НА ПРОБЛЕМУ


Олександр ФРАДИНСЬКИЙ

Соціально-економічні аспекти корупції в Україні

Наші автори

 
Назад
                                     Скачати весь журнал

 

.

© 2017 Журнал "Світ фінансів". Все права защищены.
Joomla! — свободное программное обеспечение, распространяемое по лицензии GNU/GPL.