Валерій ГЕЄЦЬ
Відповідь на виклики часу


БАНКІВСЬКА СИСТЕМА І МОНЕТАРНА ПОЛІТИКА


Олександр ДЗЮБЛЮК
Особливості грошово-кредитних важелів регулятивного впливу держави на розвиток економіки в умовах перехідного періоду

Богдан ЛУЦІВ
Кредитно-інвестиційна діяльність банків України

Ігор КРАВЧУК
Депозитарні послуги бпанків

Олександра ВАСИЛЬЧИШИН
Проблеми розвитку франчайзингового механізму в Україні

Жанна ДОВГАЛЬ
Система ризик-менеджменту в комерційному банку


ПОДАТКИ І ФІСКАЛЬНА ПОЛІТИКА


Андрій КРИСОВАТИЙ
Концептуалізація теоретичних підвалин оподаткування

Лілія НОВОСАД
Фіскальне адміністрування в Україні: проблеми теорії та практики

Олександр СТЕПАНЮК
Податкове планування як сфера юридичної практики

Володимир МАРТИНЮК
Теоретичні та фіскальні аспекти митно-тарифного адміністрування в Україні

Надія ЗЛЕПКО
Особливості застосування митнотарифних пільг в Україні


БЮДЖЕТ І СОЦІАЛЬНА ПОЛІТИКА


Віра СТОЯН
Бюджет і бюджетна політика держави

Йосип БЕСКИД
Сучасний стан та фінансове забезпечення соціальних послуг в Україні


ІНВЕСТИЦІЇ ТА ІНВЕСТИЦІЙНА ПОЛІТИКА


Сергій ЮРІЙ, Людмила ГУБАНОВА
Відносна інвестиційна привабливість регіонів та її оцінка в умовах трансформаційної економіки


НОБЕЛІВСЬКІ ЛАУРЕАТИ У СФЕРІ ЕКОНОМІКИ


Віктор КОЗЮК
Фінн Кідленд та Едвард Прескотт: внесок у розвиток теорії макроекономічної політики Пам'яті видатного вченого

Наші автори

 
Назад
                                     Скачати весь журнал

 

.

© 2017 Журнал "Світ фінансів". Все права защищены.
Joomla! — свободное программное обеспечение, распространяемое по лицензии GNU/GPL.