СЛОВО РЕДАКТОРА

Юрій С. І.
Фінансова парадигма місцевого самоврядування

ДЕРЖАВНІ ФІНАНСИ В УМОВАХ ДЕМОКРАТІЇ

Кізима Т.О.
Демократія і державні фінанси: двоєдинство проблем і можливостей

Кириленко О. П.
Державні фінанси в умовах формування демократичного суспільства

Іващук О. Т., Кравчук Н. Я.
Кількісні методи фінансового прогнозування боргової стратегії держави: концептуалізація, методологія, практика

Дерлиця А. Ю.
Нерівність розподілу доходів та економічне зростання: діалектика ефективності і справедливості

БЮДЖЕТ І СОЦІАЛЬНА ПОЛІТИКА

Дем'янишин В. Г.
Бюджетне планування та його особливості в умовах демократичних перетворень

БАНКІВСЬКА СИСТЕМА І МОНЕТАРНА ПОЛІТИКА

Адамик Б. П.
Вибір цільової стратегії монетарної політики в Україні

Гончаренко В. В.
Створення кооперативної банківської системи для обслуговування аграрного сектору економіки

Гуцал І. С.
Глобалізація та шляхи розвитку вітчизняної банківської системи

ПОДАТКИ І ФІСКАЛЬНА ПОЛІТИКА

Квасовський О. Р., Герчаківський С. Д.
Проблемні аспекти формування податкових округів в Україні

РИНОК ФІНАНСОВИХ ПОСЛУГ

Лютий І. О., Алексєєнко Л. М.
Стратегічні перспективи ринку фінансового капіталу в контексті інтеграційних процесів

Хавтур О. В.
Формування та розвиток національного страхового ринку в умовах трансформаційних перетворень

ФІНАНСИ В УМОВАХ ГЛОБАЛІЗАЦІЇ

Козюк В. В.
Актуальні проблеми монетарної уніфікації у Західній Африці у контексті глобалізації та регіональної інтеграції

Співак І. В.
Стратегія перерозподілу важелів впливу на міжнародних фінансових ринках: США, Європа, Китай

ПОГЛЯД НА ПРОБЛЕМУ

Даниленко Т. П.
Досудова санація підприємств Довкола фінансових проблем: круглі столи, конференції, диспути

Наші автори

 
Назад
                                     Скачати весь журнал

 

.

© 2017 Журнал "Світ фінансів". Все права защищены.
Joomla! — свободное программное обеспечение, распространяемое по лицензии GNU/GPL.