Випуск журналу №1 (50) 2017р.

 


АКТУАЛЬНІ ПИТАННЯ ТЕОРІЇ І ПРАКТИКИ ФІНАНСІВ

Олена СОХАЦЬКА

ПІДВИЩЕНА ВОЛАТИЛЬНІСТЬ БІРЖОВИХ ЦІН НА ЕНЕРГЕТИЧНІ РЕСУРСИ ЯК ІЛЮСТРАЦІЯ НОВИХ РЕАЛІЙ РОЗВИТКУ СВІТОВОЇ ЕКОНОМІКИ У ДРУГІЙ ДЕКАДІ ХХІ СТОЛІТТЯ (7-20)

Юлія ПЕТЛЕНКО, Тимур КОТОВСЬКИЙ

УПРАВЛІННЯ ДЕРЖАВНИМИ ФІНАНСАМИ В УКРАЇНІ: ПРОБЛЕМИ І ШЛЯХИ ЇХ ВИРІШЕННЯ (21-28)

Галина ОСТРОВСЬКА

НОВІ ПІДХОДИ ДО ОЦІНЮВАННЯ РИНКОВОЇ ВАРТОСТІ КОМПАНІЇ, ЗАСНОВАНОЇ НА ЗНАННЯХ (29-41)

Дарина БІЛА

ПІДХОДИ ДО ІДЕНТИФІКАЦІЇ СТРАХОВИХ ГРУП (42-51)

 

БЮДЖЕТНА ТА ФІСКАЛЬНА ПОЛІТИКА

Олександр БАРАНОВСЬКИЙ

СУТНІСНИЙ ВИМІР ТА ОЦІНКА РІВНЯ МИТНОЇ БЕЗПЕКИ (52-68)

Мирослав ХОМ’ЯК

ОЦІНКА ФІСКАЛЬНОГО ПРОСТОРУ МІСЦЕВИХ БЮДЖЕТІВ У КОНТЕКСТІ РОЗВИТКУ РЕГІОНІВ УКРАЇНИ (69-81)

Людмила САФОНОВА, Надія СТЕПАНЮК

РИЗИКИ БЮДЖЕТНОГО ФІНАНСУВАННЯ В УКРАЇНІ: ЧИННИКИ ТА ШЛЯХИ МІНІМІЗАЦІЇ (82-90)

Олександр МАКСИМЧУК

ВПЛИВ БЮДЖЕТНОЇ ДЕЦЕНТРАЛІЗАЦІЇ НА ФУНКЦІОНУВАННЯ БЮДЖЕТУ РОЗВИТКУ (НА ПРИКЛАДІ БЮДЖЕТУ М. ТЕРНОПОЛЯ) (91-99)

 

БАНКІВСЬКА СИСТЕМА І БАНКІВСЬКІ ПОСЛУГИ

Анатолій ФЕДОРЕНКО

ДОДАТКОВІ ДЖЕРЕЛА ФІНАНСУВАННЯ ПІДПРИЄМСТВ РЕАЛЬНОГО СЕКТОРА Й ЕКОНОМІЧНІ МЕХАНІЗМИ ЗАЛУЧЕННЯ ІНВЕСТИЦІЙНИХ РЕСУРСІВ У ВИРОБНИЦТВО (100-114)

Тетяна МАЦІЄВИЧ

МОНІТОРИНГ КРЕДИТУВАННЯ І СТРАХУВАННЯ ПРИРОДООХОРОННИХ ЗАХОДІВ (115-125)

Антон ШЕВЧУК

ПІДХОДИ ДО РОЗРАХУНКУ ЕКОНОМІЧНОГО КАПІТАЛУ БАНКІВСЬКОЇ СИСТЕМИ УКРАЇНИ (126-136)

 

ФІНАНСОВЕ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ СОЦІАЛЬНОЇ СФЕРИ

Олена БІЛОУСОВА

ФІНАНСОВЕ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ІННОВАЦІЙНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ В УКРАЇНІ ТА КРАЇНАХ ОЕСР (137-151)

Володимир ГОРИН

ТЕОРЕТИЧНІ ЗАСАДИ КРЕДИТУВАННЯ ЯК ФОРМИ ФІНАНСОВОГО ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ СУСПІЛЬНОГО ДОБРОБУТУ (152-165)

Тарас ВДОВИЧЕНКО

СОЦІАЛЬНА ТА ПРОФЕСІЙНА АДАПТАЦІЯ ЗВІЛЬНЕНИХ ВІЙСЬКОВОСЛУЖБОВЦІВ ЯК ОБ’ЄКТ ФІНАНСОВОГО ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ (166-180)


Завантажити весь журнал

Назад в архів