Випуск журналу №4 (45) 2015р.


АКТУАЛЬНІ ПИТАННЯ ТЕОРІЇ І ПРАКТИКИ ФІНАНСІВ

Наталія КРАВЧУК

КОНЦЕПТУАЛЬНІ ВИМІРИ ТА АЛЬТЕРНАТИВНІ ВЕКТОРИ РЕФОРМУВАННЯ СВІТОВОЇ ВАЛЮТНОЇ СИСТЕМИ (7-21)

Костянтин РЕВУН

ФІНАНСОВІ АСПЕКТИ РЕАЛІЗАЦІЇ ГУМАНІТАРНИХ ЦІЛЕЙ В УПРАВЛІННІ ЗБАЛАНСОВАНИМ РОЗВИТКОМ НАЦІОНАЛЬНОЇ ЕКОНОМІКИ (22-31)

Леся ШУПА

ІНСТИТУЦІОНАЛЬНО-ЕВОЛЮЦІЙНА ТРАНСФОРМАЦІЯ МЕДИЧНОГО СТРАХУВАННЯ В УКРАЇНІ (32-42)

 

ФІНАНСОВИЙ РИНОК

Жанна ДОВГАНЬ

ОСОБЛИВОСТІ УПРАВЛІННЯ КРЕДИТНОЮ ДІЯЛЬНІСТЮ БАНКІВСЬКИХ УСТАНОВ У СУЧАСНИХ УМОВАХ (43-55)

Наталія ТКАЧЕНКО

ДЕТЕРМІНАНТИ РОЗВИТКУ БАНКІВСЬКО-СТРАХОВОЇ МОДЕЛІ КОМПЛЕКСНОГО ОБСЛУГОВУВАННЯ СПОЖИВАЧІВ ФІНАНСОВИХ ПОСЛУГ (56-64)

 

БЮДЖЕТНА СИСТЕМА

Світлана МИХАЙЛЕНКО, Валерія ЗУБРІЛІНА

СУЧАСНІ ПРОБЛЕМИ ТА ПРІОРИТЕТНІ НАПРЯМКИ ФОРМУВАННЯ ВИДАТКІВ МІСЦЕВИХ БЮДЖЕТІВ (65-75)

Оксана ШИНКАРЮК, Олена КУШЛАК

ПРОБЛЕМИ ВДОСКОНАЛЕННЯ НОРМАТИВНО-ПРАВОВОГО ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ФОРМУВАННЯ МІСЦЕВИХ БЮДЖЕТІВ В УМОВАХ ДЕЦЕНТРАЛІЗАЦІЇ (76-87)

Ірина ЧУРКІНА

ТРАНСФОРМАЦІЯ ІНСТИТУЦІЙНОЇ АРХІТЕКТУРИ БЮДЖЕТНОЇ СИСТЕМИ УКРАЇНИ (88-94)

Дар’я МАРТИНОВИЧ

МОДЕЛЮВАННЯ ВПЛИВУ ВИДАТКІВ БЮДЖЕТУ НА РОЗВИТОК ПАЛИВНО-ЕНЕРГЕТИЧНОГО КОМПЛЕКСУ УКРАЇНИ (95-103)

Оксана КВАСНИЦЯ

ПРАКТИКА ТА ПРОБЛЕМАТИКА ЗДІЙСНЕННЯ МІСЦЕВИХ ЗАПОЗИЧЕНЬ В УКРАЇНІ (104-116)

 

ПОДАТКИ І ФІСКАЛЬНА ПОЛІТИКА

Інна КАНЦУР

ФІСКАЛЬНИЙ МЕХАНІЗМ: СУТНІСТЬ, ІНСТРУМЕНТИ ТА ПРИНЦИПИ ЙОГО ДІЇ (117-129)

Інна КІЯНЧУК

ПРОБЛЕМИ СПРАВЛЯННЯ ПДВ В УКРАЇНІ ТА ШЛЯХИ ЇХ ВИРІШЕННЯ (130-137)

 

ФІНАНСИ ДОМОГОСПОДАРСТВ

Наталія КАРПИШИН

ІНВЕСТИЦІЙНА ПОВЕДІНКА ДОМОГОСПОДАРСТВ: СВІТОВІ МОДЕЛІ І НАЦІОНАЛЬНІ ОСОБЛИВОСТІ (138-151)

Ірина ПЕРИТ

ЗМІСТ ТА ОСОБЛИВОСТІ ПІДПРИЄМНИЦЬКОЇ ДІЯЛЬНОСТІ ДОМОГОСПОДАРСТВ ЯК ВАЖЛИВИХ СУБ’ЄКТІВ ЕКОНОМІЧНИХ ВІДНОСИН (152-162)


Завантажити весь журнал

Назад в архів