Випуск журналу №2 (43) 2015р.


БАНКІВСЬКА СИСТЕМА І МОНЕТАРНА ПОЛІТИКА

Олександр ДЗЮБЛЮК

ПРОБЛЕМИ ІНФЛЯЦІЙНОГО ТАРГЕТУВАННЯ В СУЧАСНІЙ ЕКОНОМІЦІ (7-18)

Володимир ЛАНОВИЙ

АНАЛІЗ ОПЕРАЦІЙ НАЦІОНАЛЬНОГО БАНКУ УКРАЇНИ НА ВІДКРИТОМУ РИНКУ (19-31)

Юрій ГАНУСИК

ОСОБЛИВОСТІ ЗАСТОСУВАННЯ ІНСТРУМЕНТАРІЮ АНТИІНФЛЯЦІЙНОГО РЕГУЛЮВАННЯ ЗА УМОВ НЕСТАБІЛЬНОСТІ ФІНАНСОВИХ РИНКІВ (32-45)

Олена МАЛАХОВА, Марія МАРУСИН

ВАЛЮТНИЙ РИНОК УКРАЇНИ: СУЧАСНИЙ СТАН ТА ПРОБЛЕМИ (46-60)

Наталія ШПИГОЦЬКА

ЕФЕКТ ВИТІСНЕННЯ ТА ЙОГО ВПЛИВ НА МАСШТАБИ КРЕДИТУВАННЯ ЕКОНОМІКИ БАНКІВСЬКОЮ СИСТЕМОЮ УКРАЇНИ (61-71)

 

РИНОК ФІНАНСОВИХ ПОСЛУГ

Ольга КНЕЙСЛЕР, Лілія МАРИНЧАК

ІННОВАЦІЇ ЯК ВЕКТОР РОЗВИТКУ ТА МОДЕРНІЗАЦІЇ ДЕПОЗИТНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ БАНКІВСЬКИХ УСТАНОВ (72-82)

Наталія ТКАЧЕНКО

АКТУАЛІЗАЦІЯ ВЗАЄМОДІЇ СТРАХОВИКІВ ТА АСИСТАНСЬКИХ КОМПАНІЙ У СУЧАСНІЙ ЕКОНОМІЦІ (83-93)

Оксана ВОДОЛАЗСЬКА

СИСТЕМАТИЗАЦІЯ ВИДІВ АНДЕРРАЙТИНГУ В СТРАХУВАННІ (94-104)

Наталя НАЛУКОВА, Марія БАДИДА

ФІНАНСОВА ДІЯЛЬНІСТЬ СТРАХОВИКА: КОНЦЕПТУАЛЬНІ ЗАСАДИ ТЕОРІЇ І ПРАКТИКИ (105-117)

Юрій КЛАПКІВ

КОНЦЕПТУАЛІЗАЦІЯ РЕГРЕСІВ ТА СУБРОГАЦІЇ У СТРАХУВАННІ (118-126)

 

АКТУАЛЬНІ ПРОБЛЕМИ ДЕРЖАВНИХ ФІНАНСІВ

Костянтин ШВАБІЙ, Тетяна БУГАЙ

АКТУАЛЬНІ ПИТАННЯ РЕФОРМИ ОПОДАТКУВАННЯ ДОХОДІВ НАСЕЛЕННЯ УКРАЇНИ (127-136)

Ганна МАМОНОВА, Інна КАНЦУР

ФІНАНСУВАННЯ СОЦІАЛЬНОЇ СФЕРИ: МОДЕЛЮВАННЯ МЕТОДОМ ПОПАРНИХ ПОРІВНЯНЬ (137-144)

Ірина НОВОСАД

МИТНА БЕЗПЕКА ЯК ВАЖЛИВА СКЛАДОВА ЕКОНОМІЧНОЇ БЕЗПЕКИ ДЕРЖАВИ (145-155)

 

ФІНАНСОВИЙ МЕНЕДЖМЕНТ

Юлія СУДИН

СТРАТЕГІЧНИЙ АНАЛІЗ ГУДВІЛУ В ОБЛІКОВО-АНАЛІТИЧНІЙ СИСТЕМІ ПІДПРИЄМСТВА (156-163)

 

ПОГЛЯД НА ПРОБЛЕМУ

Христина ДАНИЛКІВ

ОЦІНЮВАННЯ РЕГІОНАЛЬНОГО РОЗВИТКУ МАЛОГО ПІДПРИЄМНИЦТВА В УКРАЇНІ (164-173)


Завантажити весь журнал

Назад в архів