Випуск журналу №1 (42) 2015р.


ФІСКАЛЬНА ПОЛІТИКА

Віктор КОЗЮК

МАКРОТЕОРЕТИЧНА ЕТИМОЛОГІЯ ФІСКАЛЬНИХ ПРАВИЛ (7-22)

Віталій ПИСЬМЕННИЙ 

ПОДАТОК НА ПРИБУТОК ПІДПРИЄМСТВ: ПРОБЛЕМИ РОЗПОДІЛУ МІЖ РІЗНИМИ РІВНЯМИ БЮДЖЕТНОЇ СИСТЕМИ (23-33)

Олександр МАЛИШКІН

ЕЛЕМЕНТИ ПОДАТКУ НА ДОДАНУ ВАРТІСТЬ В КОНТЕКСТІ МІЖНАРОДНОГО ДОСВІДУ: ОБЛІКОВИЙ АСПЕКТ (34-47)

Олена ШАКО

ПЕРЕВАГИ ТА НЕДОЛІКИ ЗАСТОСУВАННЯ ЕКОЛОГІЧНИХ ПОДАТКІВ ДЛЯ ЗНИЖЕННЯ РІВНЯ ЗАБРУДНЕННЯ ДОВКІЛЛЯ (48-57)

Володимир ГОРИН

ТЕОРЕТИЧНІ ЗАСАДИ НЕПОДАТКОВИХ НАДХОДЖЕНЬ БЮДЖЕТУ (58-68)

Зоряна ЛОБОДІНА

ТРАНСФОРМАЦІЯ ВИДАТКІВ МІСЦЕВИХ БЮДЖЕТІВ У КОНТЕКСТІ БЮДЖЕТНОЇ ДЕЦЕНТРАЛІЗАЦІЇ (69-82)

 

ФІНАНСОВИЙ МЕХАНІЗМ

Олег ДИШКАНТ

ОРГАНІЗАЦІЯ ТА ЗАВДАННЯ ДЕРЖАВНОГО ФІНАНСОВОГО КОНТРОЛЮ В УПРАВЛІННІ ВИДАТКАМИ БЮДЖЕТУ (83-93)

Діана СЕРЕБРЯНСЬКА

ФІНАНСОВЕ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ФУНКЦІЙ В СИСТЕМІ ОРГАНІВ МІСЦЕВОГО САМОВРЯДУВАННЯ В УКРАЇНІ (94-106)

Анна МОКРИЦЬКА

ВІТЧИЗНЯНІ РЕАЛІЇ ТА СВІТОВІ ТЕНДЕНЦІЇ РЕФОРМУВАННЯ УПРАВЛІННЯ ФІНАНСОВИМИ РЕСУРСАМИ ОХОРОНИ ЗДОРОВ’Я (107-118)

Олена ПЕТРУШКА

НАКОПИЧУВАЛЬНА СИСТЕМА ДЕРЖАВНОГО ПЕНСІЙНОГО СТРАХУВАННЯ: ПЕРЕВАГИ ТА РИЗИКИ ЗАПРОВАДЖЕННЯ В УКРАЇНІ (119-127)

Тетяна МАЦІЄВИЧ

ТЕОРЕТИЧНІ ЗАСАДИ ФІНАНСОВОГО МЕХАНІЗМУ ТА ЙОГО РОЛЬ У ЗАБЕЗПЕЧЕННІ ЕКОЛОГІЧНОЇ ПОЛІТИКИ (128-139)

Наталія ПРОЦЬ

ТРАНСФОРМАЦІЯ МІЖБЮДЖЕТНИХ ВІДНОСИН В УМОВАХ РЕАЛІЗАЦІЇ БЮДЖЕТНОЇ РЕФОРМИ (140-150)

 

ІНВЕСТИЦІЙНА ДІЯЛЬНІСТЬ І ЕКОНОМІЧНИЙ РОЗВИТОК

Богдан ЛУЦІВ

БАНКИ В ІНВЕСТУВАННІ ЕКОНОМІЧНОГО РОЗВИТКУ УКРАЇНИ (151-161)

Юрій ЖУРАВЕЛЬ

МЕТОДИЧНІ ПІДХОДИ ДЕРЖАВНОЇ ПІДТРИМКИ ІНВЕСТИЦІЙНИХ ПРОЕКТІВ В УКРАЇНІ (162-172)

 

ФІНАНСИ ДОМОГОСПОДАРСТВ

Надія ШАМАНСЬКА, Олена ШАМАНСЬКА

ТЕОРІЯ ПОВЕДІНКОВИХ ФІНАНСІВ: ГЕНЕЗИС ТА ЕВОЛЮЦІЯ (173-184)

Ірина ПЕРИТ

ДЕРЖАВНЕ РЕГУЛЮВАННЯ ПІДПРИЄМНИЦЬКОЇ ДІЯЛЬНОСТІ ДОМОГОСПОДАРСТВ В УКРАЇНІ (185-192)

 

ЗАПРОШУЄМО ДО ДИСКУСІЇ

Світлана СІРЕНКО

ДЕРЖАВНЕ ФІНАНСУВАННЯ СФЕРИ КУЛЬТУРИ ЯК ЧИННИК ФОРМУВАННЯ ТА РОЗВИТКУ СУСПІЛЬНОЇ СВІДОМОСТІ УКРАЇНЦІВ (193-203)


Завантажити весь журнал

Назад в архів