Випуск журналу №3 (48) 2016р.


ФІНАНСОВЕ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ СОЦІАЛЬНОЇ СФЕРИ

Ольга КИРИЛЕНКО

ПЕНСІЙНА СИСТЕМА УКРАЇНИ: НА ШЛЯХУ РЕФОРМУВАННЯ (7-19)

Володимир РУДИК

ПРІОРИТЕТНІСТЬ ЕКОНОМІЧНИХ ЧИННИКІВ У РЕФОРМУВАННІ ПЕНСІЙНОЇ СИСТЕМИ УКРАЇНИ (20-30)

Ірина СИДОР

БЮДЖЕТНА ПОЛІТИКА У ФУНКЦІОНУВАННІ СОЦІАЛЬНОЇ СФЕРИ: ПРОБЛЕМИ ВИЗНАЧЕННЯ ЕФЕКТИВНОСТІ (31-41)

Галя СОКОЛОВСЬКА

ПЕРЕДУМОВИ ВИНИКНЕННЯ НЕДЕРЖАВНИХ ПЕНСІЙНИХ ФОНДІВ: ТЕОРЕТИЧНИЙ АСПЕКТ (42-50)

 

БЮДЖЕТНА ТА ПОДАТКОВА ПОЛІТИКА

Олександр ФРАДИНСЬКИЙ, Андрій МАШКО

ЕВОЛЮЦІЯ НАДЗВИЧАЙНОГО ОПОДАТКУВАННЯ: ВІД ДАВНЬОГРЕЦЬКОЇ ЕЙСФОРИ ДО ВІТЧИЗНЯНОГО ВІЙСЬКОВОГО ЗБОРУ (51-61)

Надія НОВИЦЬКА

СУТНІСТЬ І СУСПІЛЬНЕ ПРИЗНАЧЕННЯ ЕКОЛОГІЧНОГО ОПОДАТКУВАННЯ (62-73)

Микола ЧИРАК, Вікторія КЛІМЧИК

ЕВОЛЮЦІЯ ФІСКАЛЬНОГО РЕГУЛЮВАННЯ ЗОВНІШНЬОТОРГОВЕЛЬНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ В УКРАЇНІ (74-88)

 

РИНОК ФІНАНСОВИХ ПОСЛУГ

Тетяна КІЗИМА, Андрій КІЗИМА

ДОМОГОСПОДАРСТВА НА ФІНАНСОВОМУ РИНКУ УКРАЇНИ: ПОВЕДІНКОВО-МОТИВАЦІЙНИЙ АСПЕКТ (89-101)

Наталія НАЛУКОВА

КОНКУРЕНЦІЯ ЯК ЗАПОРУКА УСПІШНОГО РОЗВИТКУ СТРАХОВОГО РИНКУ (102-112)

Тетяна ПИСЬМЕННА

ТЕОРЕТИЧНЕ ПІДҐРУНТЯ ФУНКЦІОНУВАННЯ І ВІТЧИЗНЯНА ПРАКТИКА РОЗВИТКУ СТРАХОВОГО РИНКУ (113-123)

Максим ДУБИНА

ЕКОНОМІЧНА СУТНІСТЬ ТА ВИДИ ФІНАНСОВИХ ПОСЛУГ (124-135)

Людмила ПОЗДНЯКОВА, Ганна МАМОНОВА

МОДЕЛЮВАННЯ ІЄРАРХІЇ ЗАГРОЗ ЕФЕКТИВНОМУ РОЗВИТКУ СИСТЕМИ КОМЕРЦІЙНОГО СТРАХУВАННЯ (136-148)

 

БАНКІВСЬКА СИСТЕМА І БАНКІВСЬКІ ПОСЛУГИ

Євген САВЕЛЬЄВ, Віталіна КУРИЛЯК

СОЦІАЛЬНО-ЕКОНОМІЧНА ОРІЄНТАЦІЯ ВАЛЮТНО-КУРСОВОЇ ПОЛІТИКИ УКРАЇНИ: ПЛАВАЮЧИЙ ВАЛЮТНИЙ КУРС, ОФІЦІЙНА ДОЛАРИЗАЦІЯ ЧИ ВАЛЮТНА РАДА (149-165)

Богдан ЛУЦІВ, Марія РИПКОВИЧ

ФІНАНСОВО-КРЕДИТНІ ВАЖЕЛІ РОЗВИТКУ ТУРИСТИЧНО-РЕКРЕАЦІЙНОЇ СФЕРИ ЗАКАРПАТТЯ В УМОВАХ ТРАНСФОРМАЦІЇ МІСЦЕВОГО САМОВРЯДУВАННЯ (166-178)

Євгенія ОЛЕФІР

МЕХАНІЗМ АДАПТАЦІЇ БАНКІВСЬКОЇ СИСТЕМИ ДО ФІНАНСОВО-ЕКОНОМІЧНОГО ПРОСТОРУ (179-189)


Завантажити весь журнал

Назад в архів