Випуск журналу №2 (47) 2016р.


ПОДАТКИ І ФІСКАЛЬНА ПОЛІТИКА

Андрій КРИСОВАТИЙ, Анатолій ЛУЦИК

ПОДАТКОВІ АСПЕКТИ СОЦІАЛЬНОГО ДОБРОБУТУ В УКРАЇНІ (7-17)

Оксана ДЕСЯТНЮК, Володимир ДМИТРІВ

СТАБІЛЬНІСТЬ ОПОДАТКУВАННЯ ТА ЇЇ ВПЛИВ НА ЕКОНОМІЧНИЙ РОЗВИТОК ДЕРЖАВИ (18-27)

Олена СИДОРОВИЧ

ІНСТИТУТИ ОПОДАТКУВАННЯ: ФОРМИ ПРОЯВУ ТА ЛОГІКА ФУНКЦІОНУВАННЯ (28-42)

Тарас МАРШАЛОК, Святослав ОЛЕКСІЙЧУК

ВНУТРІШНЯ БОРГОВА ПОЛІТИКА ДЕРЖАВИ: ФОРМИ, ПРИНЦИПИ ТА ЦІЛІ РЕАЛІЗАЦІЇ (43-52)

 

МИТНА ПОЛІТИКА

Святослав ГЕРЧАКІВСЬКИЙ, Ольга ГЕРЧАКІВСЬКА

ДЕВІАНТНА ПОВЕДІНКА СУБ’ЄКТІВ ЗОВНІШНЬОЕКОНОМІЧНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ ТА ОСОБЛИВОСТІ ПРОТИДІЇ (53-66)

Інна ГУЦУЛ

МИТНА ПОЛІТИКА ТА ЇЇ ВПЛИВ НА ЗОВНІШНЬОЕКОНОМІЧНУ ДІЯЛЬНІСТЬ (67-74)

Ольга ДЕМ’ЯНЮК, Ігор КЕКІШ

МИТНІ РЕЖИМИ У СТИМУЛЮВАННІ ЗОВНІШНЬОЕКОНОМІЧНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ УКРАЇНИ (75-87)

 

ПОДАТКОВА СИСТЕМА І ПОДАТКОВЕ АДМІНІСТРУВАННЯ

Галина ВАСИЛЕВСЬКА

ДИСБАЛАНСИ РОЗВИТКУ КОНКУРЕНТОСПРОМОЖНОЇ ВІТЧИЗНЯНОЇ ПОДАТКОВОЇ СИСТЕМИ (88-99)

Олена ЗАКЛЕКТА-БЕРЕСТОВЕНКО, Володимир УГРИН

ПРЕВЕНТИВНІ ЗАХОДИ НЕДОПУЩЕННЯ ВИНИКНЕННЯ ТА ЗРОСТАННЯ ОБСЯГІВ ПОДАТКОВОГО БОРГУ В УКРАЇНІ (100-112)

Федір ТКАЧИК, Христина ХОМА

ПОДАТКОВИЙ КОНТРОЛЬ У СФЕРІ ВИЯВЛЕННЯ РИЗИКІВ З ПДВ (113-122)

 

ФІСКАЛЬНА ДЕЦЕНТРАЛІЗАЦІЯ

Володимир ВАЛІГУРА, Лілія АМБРИК

ФІНАНСОВІ ЕФЕКТИ ФІСКАЛЬНОЇ ДЕЦЕНТРАЛІЗАЦІЇ В УКРАЇНІ (123-135)

Ольга ІВАНОВА

ВПЛИВ ФІСКАЛЬНОЇ ДЕЦЕНТРАЛІЗАЦІЇ НА САМОРОЗВИТОК РЕГІОНІВ УКРАЇНИ (136-147)

Анна ІВАНОВА

ОСОБЛИВОСТІ ЗДІЙСНЕННЯ ФІСКАЛЬНОЇ ДЕЦЕНТРАЛІЗАЦІЇ В УКРАЇНІ (148-157)


Завантажити весь журнал

Назад в архів