Випуск журналу №1 (46) 2016р.


АКТУАЛЬНІ ПИТАННЯ РОЗВИТКУ НАЦІОНАЛЬНОЇ ЕКОНОМІКИ

Валентина ТРОПІНА

МАКРОФІНАНСОВА СТАБІЛЬНІСТЬ: ТЕОРЕТИЧНІ ПІДХОДИ ТА ЕМПІРИЧНИЙ АНАЛІЗ (7-15)

Любов ЛИСЯК

РОЛЬ І ЗНАЧЕННЯ ДЕРЖАВНОГО БОРГУ В ГРОШОВО-КРЕДИТНІЙ ТА ПОДАТКОВІЙ ПОЛІТИЦІ УКРАЇНИ (16-26)

Ігор ЛЮТИЙ, Костянтин КУРИЩУК

МЕХАНІЗМ ВНУТРІШНІХ ДЕРЖАВНИХ ЗАПОЗИЧЕНЬ УКРАЇНИ (27-36)

Василь БРИЧ, Ярослав ШПАК

ПІДВИЩЕННЯ ДОСТОВІРНОСТІ ОЦІНКИ ПОТЕНЦІЙНОЇ СПРОМОЖНОСТІ ПІДПРИЄМСТВА РОЗРАХОВУВАТИСЯ ЗА ІНВЕСТИЦІЙНИМИ ЗОБОВ’ЯЗАННЯМИ (37-46)

Тетяна КІЗИМА, Вікторія ОНИЩУК

ДЕРЖАВНА ПОЛІТИКА СТИМУЛЮВАННЯ ГРОШОВИХ ПЕРЕКАЗІВ ТРУДОВИХ МІГРАНТІВ: ЗАРУБІЖНИЙ ДОСВІД ТА ВІТЧИЗНЯНІ РЕАЛІЇ (47-57)

 

БАНКІВСЬКА СИСТЕМА І МОНЕТАРНА ПОЛІТИКА

Віктор КОЗЮК

МОНЕТАРНІ РЕЖИМИ ТА МАКРОФІНАНСОВА ВРАЗЛИВІСТЬ У СИРОВИННИХ ЕКОНОМІКАХ (58-73)

Андрій СКІРКА

ЗАРУБІЖНИЙ ДОСВІД ФУНКЦІОНУВАННЯ СВІТОВОЇ СИСТЕМИ ГАРАНТУВАННЯ ВКЛАДІВ: УРОКИ ДЛЯ УКРАЇНИ (74-85)

Ольга ШПЕНЮК

РЕГУЛЮВАННЯ ОБМІННОГО КУРСУ ГРИВНІ В УМОВАХ ФІНАНСОВОЇ НЕСТАБІЛЬНОСТІ (86-98)

 

ФІНАНСОВА ПОЛІТИКА І ФІНАНСОВИЙ МЕХАНІЗМ

Ірина МУЗИКА, Галина ВОЗНЯК

СИСТЕМА ОХОРОНИ ЗДОРОВ’Я В УМОВАХ ІНСТИТУЦІЙНИХ ЗМІН В УКРАЇНІ: ФІНАНСОВІ АСПЕКТИ (99-108)

Віталій МАРТИНЮК

КОНЦЕПТУАЛЬНІ ПІДХОДИ ДО ТРАКТУВАННЯ СУТНОСТІ СУЧАСНОЇ ФІНАНСОВОЇ ПОЛІТИКИ ІННОВАЦІЙНОГО РОЗВИТКУ ВИЩОЇ ОСВІТИ (109-118)

Наталія КОНСТАНТЮК

ПРОБЛЕМИ РЕФОРМУВАННЯ ФІНАНСОВОГО ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ВИЩОЇ ОСВІТИ В УКРАЇНІ (119-129)

Богдана ШУЛЮК

ФІНАНСИ ДЕРЖАВНО-ПРИВАТНОГО ПАРТНЕРСТВА ЯК ЗАСІБ МОДЕРНІЗАЦІЇ ЕКОНОМІКИ УКРАЇНИ (130-139)

Тетяна ЗАТОНАЦЬКА, Максим ЛАВРЕНТЬЄВ

ПРІОРИТЕТИ БЮДЖЕТНОЇ ПОЛІТИКИ УКРАЇНИ ПОРІВНЯНО З ЗАГАЛЬНОЄВРОПЕЙСЬКИМИ ТЕНДЕНЦІЯМИ (140-148)

Тетяна ДАЛЄВСЬКА

БЮДЖЕТНА ДЕЦЕНТРАЛІЗАЦІЯ: ПЕРЕДУМОВИ ТА НАПРЯМИ РЕАЛІЗАЦІЇ (149-159)

 

ПОДАТКИ І ФІСКАЛЬНА ПОЛІТИКА

Олена СИДОРОВИЧ

ВИРІШЕННЯ КОНФЛІКТУ ІНТЕРЕСІВ МІЖ ПЛАТНИКАМИ ПОДАТКІВ ТА ФІСКАЛЬНИМИ ОРГАНАМИ: ПРІОРИТЕТИ РЕФОРМУВАННЯ (160-172)

Віталій ПИСЬМЕННИЙ

ПОБУДОВА ФІСКАЛЬНОЇ ІДЕОЛОГІЇ НА ОСНОВІ ДУХОВНИХ І МОРАЛЬНИХ ЦІННОСТЕЙ (173-182)

Максим МАРТЬЯНОВ

АНАЛІЗ ДОВГОСТРОКОВИХ ФАКТОРІВ ВПЛИВУ НА ДОХОДИ БЮДЖЕТІВ ТЕРИТОРІАЛЬНИХ ГРОМАД (183-191)

 

РИНОК ФІНАНСОВИХ ПОСЛУГ

Ольга КНЕЙСЛЕР, Ольга КАМІНСЬКА

ПРОБЛЕМИ ІНСТИТУЦІЙНО-ПРАВОВОГО ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ АСИСТАНСЬКОЇ ДІЯЛЬНОСТІ НА СТРАХОВОМУ РИНКУ УКРАЇНИ (192-205)

Юрій КЛАПКІВ

СПРЯМУВАННЯ ІНСТИТУЦІОНАЛЬНОГО РОЗВИТКУ РИНКУ СТРАХУВАННЯ ЖИТТЯ В УКРАЇНІ (206-214)

Галина КУЛИНА

ІННОВАЦІЙНІ ТЕХНОЛОГІЇ ДИСТРИБУЦІЇ СТРАХОВИХ ПРОДУКТІВ (2015-226)

Олександр СЬОМЧЕНКОВ

ЛІСТИНГ В УКРАЇНІ: НОВАЦІЇ, ПРОБЛЕМИ ТА УДОСКОНАЛЕННЯ (227-240)

 

НАУКОВЕ ЖИТТЯ

Віктор КОЗЮК, Оксана ШИМАНСЬКА

СТРУКТУРНІ ТА МАКРОФІНАНСОВІ РИЗИКИ ПАДІННЯ СВІТОВИХ СИРОВИННИХ ЦІН (241-245)


Завантажити весь журнал

Назад в архів