Випуск журналу №4 (53) 2017р.


ФІНАНСОВЕ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ СТАЛОГО РОЗВИТКУ

Олександр ДЛУГОПОЛЬСЬКИЙ
Екологічна компонента сталого РОЗВИТКУ: ВІД ТЄОРІЇДО імплементації
Оксана ТУЛАЙ
Єдиний внесок на загальнообов’язкове державне соціальне страхування: особливості, тенденціїта проблеми
Оксана КВАСНИЦЯ
Фінансове забезпечення продовольчої безпеки домогосподарств
Василь МОРОЗ
Теоретико-організаційні основи Фінансового регулювання земельних відносин в Україні
Віктор РУСІН
Підвищення СТИМУЛЮЮЧОГО ВПЛИВУ приватних грошових переказів з-за кордону

МІЖНАРОДНІ ФІНАНСИ І ФІНАНСОВІ РИНКИ

Оксана ДЕСЯТНЮК, Василь ВОЙЦЕШИН
Вплив інтеграційних об’єднань на розвитокекспортного потениіалуУкраїни
Тетяна КІЗИМА, Вікторія ОНИЩУК
Міграційний капітал: теоретико-концептуальний та прагматичний аспекти
Павло ЛУЦІВ
Глобальні ІМПУЛЬСИ трансформацій на міжнародних ринках капіталу

ФІНАНСОВО-КРЕДИТНИЙ МЕХАНІЗМ

Наталія НАЛУКОВА, Михайло ГУЗЕЛА
Інтегральні моделі оцінки ЙМОВІРНОСТІ банкрутства страховика V сучасних умовах
Петро РЕНДОВИЧ
Управління ГРОШОВИМИ потоками інвестиційноїдіяльності ПІДПРИЄМСТВ
Надія ЛУБКЕЙ
Дискусійні питання сутності ризиків державного боргу
та проблеми їх оцінювання в Україні
Юлія ОСТРІЩЕНКО
Особливості планування та виконання місцевих бюджетів
v контексті реалізації бюджетної реформи та реформи децентралізації
Євген ЗОЛОТУХІН
Методичний підхід до обґрунтування можливого обсягу
боргового Фінансування капітальних проектів місцевих рад
Людмила ПАРХЕТА
Стан фінансового забезпечення галузі охорони здоров’я в Україні

БАНКІВСЬКА СИСТЕМА І МОНЕТАРНА ПОЛІТИКА

Сергій КИРИЛЕНКО
Кпієнтоорієнтовані підходи v роздрібному банківському кредитуванні