Випуск журналу №4 (53) 2017р.


ФІНАНСОВЕ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ СТАЛОГО РОЗВИТКУ

Олександр ДЛУГОПОЛЬСЬКИЙ

ЕКОЛОГІЧНА КОМПОНЕНТА СТАЛОГО РОЗВИТКУ: ВІД ТЕОРІЇ ДО ІМПЛЕМЕНТАЦІЇ (7-23)

Оксана ТУЛАЙ

ЄДИНИЙ ВНЕСОК НА ЗАГАЛЬНООБОВ’ЯЗКОВЕ ДЕРЖАВНЕ СОЦІАЛЬНЕ СТРАХУВАННЯ: ОСОБЛИВОСТІ, ТЕНДЕНЦІЇ ТА ПРОБЛЕМИ (24-34)

Оксана КВАСНИЦЯ

ФІНАНСОВЕ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ПРОДОВОЛЬЧОЇ БЕЗПЕКИ ДОМОГОСПОДАРСТВ (35-45)

Василь МОРОЗ

ТЕОРЕТИКО-ОРГАНІЗАЦІЙНІ ОСНОВИ ФІНАНСОВОГО РЕГУЛЮВАННЯ ЗЕМЕЛЬНИХ ВІДНОСИН В УКРАЇНІ (46-55)

Віктор РУСІН

ПІДВИЩЕННЯ СТИМУЛЮЮЧОГО ВПЛИВУ ПРИВАТНИХ ГРОШОВИХ ПЕРЕКАЗІВ З-ЗА КОРДОНУ (56-64)


МІЖНАРОДНІ ФІНАНСИ І ФІНАНСОВІ РИНКИ

 

Оксана ДЕСЯТНЮК, Василь ВОЙЦЕШИН

ВПЛИВ ІНТЕГРАЦІЙНИХ ОБ’ЄДНАНЬ НА РОЗВИТОК ЕКСПОРТНОГО ПОТЕНЦІАЛУ УКРАЇНИ (65-76)

Тетяна КІЗИМА, Вікторія ОНИЩУК

МІГРАЦІЙНИЙ КАПІТАЛ: ТЕОРЕТИКО-КОНЦЕПТУАЛЬНИЙ ТА ПРАГМАТИЧНИЙ АСПЕКТИ (77-88)

Павло ЛУЦІВ

ГЛОБАЛЬНІ ІМПУЛЬСИ ТРАНСФОРМАЦІЙ НА МІЖНАРОДНИХ РИНКАХ КАПІТАЛУ (89-98)

 

ФІНАНСОВО-КРЕДИТНИЙ МЕХАНІЗМ

 

Наталія НАЛУКОВА, Михайло ГУЗЕЛА

ІНТЕГРАЛЬНІ МОДЕЛІ ОЦІНКИ ЙМОВІРНОСТІ БАНКРУТСТВА СТРАХОВИКА У СУЧАСНИХ УМОВАХ (99-110)

Петро РЕНДОВИЧ

УПРАВЛІННЯ ГРОШОВИМИ ПОТОКАМИ ІНВЕСТИЦІЙНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ ПІДПРИЄМСТВ (111-120)

Надія ЛУБКЕЙ

ДИСКУСІЙНІ ПИТАННЯ СУТНОСТІ РИЗИКІВ ДЕРЖАВНОГО БОРГУ ТА ПРОБЛЕМИ ЇХ ОЦІНЮВАННЯ В УКРАЇНІ (121-131)

Юлія ОСТРІЩЕНКО

ОСОБЛИВОСТІ ПЛАНУВАННЯ ТА ВИКОНАННЯ МІСЦЕВИХ БЮДЖЕТІВ У КОНТЕКСТІ РЕАЛІЗАЦІЇ БЮДЖЕТНОЇ РЕФОРМИ ТА РЕФОРМИ ДЕЦЕНТРАЛІЗАЦІЇ (132-144)

Євген ЗОЛОТУХІН

МЕТОДИЧНИЙ ПІДХІД ДО ОБҐРУНТУВАННЯ МОЖЛИВОГО ОБСЯГУ БОРГОВОГО ФІНАНСУВАННЯ КАПІТАЛЬНИХ ПРОЕКТІВ МІСЦЕВИХ РАД (145-155)

Людмила ПАРХЕТА

СТАН ФІНАНСОВОГО ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ГАЛУЗІ ОХОРОНИ ЗДОРОВ’Я В УКРАЇНІ (156-165)

 

БАНКІВСЬКА СИСТЕМА І МОНЕТАРНА ПОЛІТИКА

 

Сергій КИРИЛЕНКО

КЛІЄНТООРІЄНТОВАНІ ПІДХОДИ У РОЗДРІБНОМУ БАНКІВСЬКОМУ КРЕДИТУВАННІ (166-177)

Завантажити весь журнал

Назад в архів