Випуск журналу №3 (52) 2017р.


СТРАХОВИЙ РИНОК

Ольга КНЕЙСЛЕР, Леся ШУПА

ОПТИМІЗАЦІЯ ЦІНОУТВОРЕННЯ НА РИНКУ ДОБРОВІЛЬНОГО МЕДИЧНОГО СТРАХУВАННЯ (7-18)

Олександр КВАСОВСЬКИЙ, Микола СТЕЦЬКО

СУЧАСНІ ТРАНСФОРМАЦІЇ ТА ПРОБЛЕМНІ АСПЕКТИ ОПОДАТКУВАННЯ ФІНАНСОВИХ РЕЗУЛЬТАТІВ ДІЯЛЬНОСТІ СТРАХОВИКІВ В УКРАЇНІ (19-33) 

 
Тетяна ПИСЬМЕННА

ІНВЕСТИЦІЙНІ РИЗИКИ СТРАХОВИХ КОМПАНІЙ КРІЗЬ ПРИЗМУ ВІТЧИЗНЯНОЇ ПРАКТИКИ (34-47)

Галина КУЛИНА, Ярослав ФАРІОН

CВІТОВИЙ РИНОК СТРАХОВИХ ПОСЛУГ В УМОВАХ ЗМІНИ ПАРАДИГМИ ГЛОБАЛЬНОГО ЕКОНОМІЧНОГО РОЗВИТКУ (48-59)


ФІНАНСОВИЙ РИНОК ТА РИНОК ФІНАНСОВИХ ПОСЛУГ

 

Володимир КОСТЕЦЬКИЙ, Андрій БУТОВ

ФІНАНСОВИЙ СУПЕРМАРКЕТ ЯК СКЛАДОВА МОДЕЛІ СИСТЕМИ ПІДВИЩЕННЯ ЯКОСТІ НАДАННЯ ФІНАНСОВИХ ПОСЛУГ (60-72)

Ірина ФЕДОРОВИЧ

ПРОБЛЕМИ ТА ПЕРСПЕКТИВИ РОЗВИТКУ ДІЯЛЬНОСТІ ІНСТИТУЦІЙНИХ ІНВЕСТОРІВ НА ФІНАНСОВОМУ РИНКУ УКРАЇНИ (73-82)


ФІНАНСИ СУБ’ЄКТІВ ГОСПОДАРЮВАННЯ

 

Ігор СТЕФАНІВ

ТЕОРЕТИКО-МЕТОДИЧНІ АСПЕКТИ НОРМАЛІЗАЦІЇ РІВНЯ ФІНАНСОВОЇ СТІЙКОСТІ СУБ’ЄКТА ГОСПОДАРЮВАННЯ (83-92)

Ольга НІПІАЛІДІ

АНАЛІТИЧНИЙ ІНСТРУМЕНТАРІЙ ТА МЕТОДИКА УПРАВЛІННЯ ГРОШОВИМИ ПОТОКАМИ ПІДПРИЄМСТВА (93-105)

Галина ОСТРОВСЬКА, Володимир ТИТОР

УПРАВЛІННЯ ВАРТІСТЮ КОМПАНІЇ У ПРОЦЕСІ ЗЛИТТЯ І ПОГЛИНАННЯ: СИНЕРГЕТИЧНИЙ ПІДХІД (106-120)

 

ДЕРЖАВНІ І МІСЦЕВІ ФІНАНСИ

 

Сергій НАДАЛ, Наталія СПАСІВ

ТЕОРЕТИЧНА КОНЦЕПТУАЛІЗАЦІЯ ФОРМУВАННЯ ТА СУЧАСНИЙ ПРАГМАТИЗМ ФІНАНСУВАННЯ ОБ’ЄДНАНИХ ТЕРИТОРІАЛЬНИХ ГРОМАД (121-135)

 

МІЖНАРОДНІ ФІНАНСИ

 

Анжела КУЗНЄЦОВА, Наталія МІСЯЦЬ

ПЕРЕВАГИ ТА НЕДОЛІКИ ЛІБЕРАЛІЗАЦІЇ ВАЛЮТНОГО РЕГУЛЮВАННЯ В УКРАЇНІ (136-146)

Оксана ЛОШЕНЮК

ВДОСКОНАЛЕННЯ ІНСТРУМЕНТАРІЮ ДЕРЖАВНОЇ МІГРАЦІЙНОЇ ПОЛІТИКИ В УКРАЇНІ (147-156)


МИТНА БЕЗПЕКА

 

Ірина НОВОСАД

ДІАГНОСТИКА ФІСКАЛЬНОЇ СКЛАДОВОЇ МИТНОЇ БЕЗПЕКИ УКРАЇНИ (157-166)


Завантажити весь журнал

Назад в архів