Передплата

Науковий журнал “Світ фінансів”

Поштовий передплатний індекс: 99827
Передплату можна оформити у будь-якому поштовому відділенні України.
Вартість передплати: на рік 567,72 грн, на 6 місяців – 283,86 грн, на квартал – 141,93 грн.
Періодичність – 1 раз на квартал.

Науковий журнал “Світ фінансів” заснований у травні 2004 року.
Журнал входить до переліку фахових видань Вищої атестаційної комісії у галузі економічних наук (постанова ВАК України № 1-05/4 від 14 жовтня 2009 р.)