Редакційна колегія

Головний редактор

КРИСОВАТИЙ Андрій Ігорович, доктор економічних наук, професор

Заступники головного редактора

КИРИЛЕНКО Ольга Павлівна, доктор економічних наук, професор
ДЕСЯТНЮК Оксана Миронівна, доктор економічних наук, професор
КРАВЧУК Наталя Ярославівна, доктор економічних наук, доцент

Редакційна колегія:

Адамов Величко, доктор економічних наук, доцент;
Адамик Б. П., кандидат економічних наук, доцент;
Алексеєнко Л.М., доктор економічних наук, професор;
Андрущенко В. Л., доктор економічних наук, професор;
Вноровскі Генрік, доктор габ., професор;
Возьний К. З., кандидат економічних наук, доцент;
Гончаренко В. В., доктор економічних наук, професор;
Гуцал І. С., доктор економічних наук, професор;
Дем’янишин В. Г., доктор економічних наук, професор;
Дімітріос Ж. Маврідіс, доктор суспільних та економічних наук, професор;
Дзюблюк О. В., доктор економічних наук, професор;
Іващук О. Т., кандидат економічних наук, доцент;
Квасовський О. Р., кандидат економічних наук, доцент;
Кізима Т. О., доктор економічних наук, професор;
Кнейслер О. В., доктор економічних наук, професор;
Козюк В. В., доктор економічних наук, професор;
Луців Б. Л., доктор економічних наук, професор;
Лютий І. О., доктор економічних наук, професор;
Луцишин О.О., кандидат економічних наук, доцент;
Лиса Н.С., кандидат філологічних наук, доцент;
Федосов В.М., доктор економічних наук, професор.