Контакти

Тернопільський національний економічний університет 
Наукове фахове видання 
“Світ фінансів”

Приймальна ректора ТНЕУ,
головного редактора журналу:
(0352) 475051
Крисоватий А.І.

Редакційна колегія:
(0352)
475050*11-328

46009, м.Тернопіль,
вул.Львівська 11

svitfin@tneu.edu.ua
www.financeworld.com.ua