Етика публікації


В рамках редакційної політики науковий журнал “Світ фінансів” строго дотримується видавничих стандартів публікації «Code of Condyct», затверджених Комітетом з етики в публікаціях (Committee on Publicatiot Ethics). Матеріали, які надходять для публікації в журналі, проходять рецензування з боку членів редакційної колегії.

Висловлені в статтях з точки зору і пропозиції не обов’язково збігаються з точкою зору редакційної колегії. Відповідальність за достовірність інформації в статтях, точність назв, статистичних даних, прізвищ та цитат несуть автори.

Редакція зберігає право на незначне літературне редагування текстів і скорочення зі збереженням авторського стилю.

Надані матеріали не повторюються й не можуть бути надруковані в інших наукових журналах.

У разі виявлення плагіату відповідальність несуть автори наданих матеріалів.

Назад