Процес рецензування


 • До журналу приймаються наукові статті теоретичного та методологічного характеру, що відповідають тематичній спрямованості журналу. Матеріали, що не відповідають тематиці або вимогам до написання наукових статей, можуть бути відхиленими одразу редколегією.
 • Редакція журналу підтримує стандарти прозорості процесу рецензування, тому практикується подвійне «сліпе» рецензування рукописів.
 • Статті, подані до журналу, надсилаються на рецензування двом незалежним експертам. Рецензент ознайомлюється з анотацією статті, після чого погоджується або відмовляється рецензувати даний матеріал. В разі відмови протягом декількох днів призначається інший рецензент.
 • В тижневий термін рецензенти ознайомлюються з матеріалом та оцінюють його науковий рівень, заповнюючи “Форму рецензування”, яку редакція надсилає авторові.
 • У представленій Формі рецензенти вказують свої зауваження та завантажують файли з виправленнями або матеріалами, що можуть бути використані при доопрацюванні статті.
 • Після заповнення Форми експерти обирають одну із запропонованих рекомендацій:

 • Рекомендовано до друку – стаття готова до публікації і приймається до друку без змін.
 • Необхідно виправити – стаття приймається до друку, якщо автор врахує вказані зауваження.
 • Повернути на доопрацювання – стаття буде прийнята або відхилена після доопрацювання і повторного рецензування.
 • Відхилити – стаття не задовольняє вимогам видання.
 • Після завершення процесу рецензування вся відповідна інформація відсилається авторові. Протягом тижня автор доопрацьовує статтю та завантажує в систему журналу нову версію. Якщо після вказаного терміну стаття не повернута (або про затримку не повідомлено редакції) – вона знімається з черги і видаляється.

Назад